கிளை மதரஸாக்கள்

அல்லாஹ்வின் கிருபையால் நமது மத்ரஸாவின் கண்காணிப்பில் தமிழகம் முழுவதும் 23 மத்ரஸாக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இம்மதரஸாக்களில் சுமார் 700 க்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இன்னும் சில மதரஸாக்களின் முழு ஆண்டுத் தேர்வுகள் நமது மத்ரஸாவின் ஆசிரியர்களால் நடத்தப்படுகின்றன. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

Author: admin_kashifulhuda

Share This Post On