மனாருல் ஹுதா

சமுதாய சீர்திருத்தம் மற்றும் சத்திய இஸ்லாத்தை மக்கள் மன்றத்தில் எடுத்தியம்பும் நோக்கில் நமது மத்ரஸாவின் சார்பில் வெளிவரும் “மனாருல் ஹுதா” இஸ்லாமிய பல்கலை மாத இதழ் தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருப்பதுடன் சமுதாயத்தில் பல நல்ல தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

ஜனவரி 2015

பிப்ரவரி 2015

Author: admin_kashifulhuda

Share This Post On